Leveringsvoorwaarden

Leveringsvoorwaarden

Op al onze verkopen en leveringen van producten aan afnemers gevestigd in Nederland zijn van toepassing de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland 2020.

Op al onze verkopen en leveringen van producten aan afnemers gevestigd buiten Nederland zijn van toepassing : de Algemene Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden van LTO Nederland voor boomkwekerij-producten en (vaste) planten, heesters en zomerbloemen 2/2021.

Deze voorwaarden worden u op verzoek beschikbaar gesteld.