Leveringen

Leveringen

Onze leveringen geschieden vooral in de winter, wanneer het blad van de boom is, zijn onze bomen leverbaar.

Verkoopvoorwaarden:

 • Op al onze verkopen en leveringen van producten aan afnemers gevestigd in Nederland zijn van toepassing de Handelsvoorwaarden Boomkwekerij Nederland 2020;
 • Op al onze verkopen en leveringen van producten aan afnemers gevestigd buiten Nederland zijn van toepassing : de Algemene Internationale verkoop- en leveringsvoorwaarden van LTO Nederland voor boomkwekerij-producten en (vaste) planten, heesters en zomerbloemen 2/2021;
 • Deze geldende voorwaarden worden u op verzoek beschikbaar gesteld;
 • Maat van planten onder voorbehoud van groei en weersomstandigheden;
 • Bestellingen bij voorkeur per e-mail om misverstanden te voorkomen;
 • Levering af kwekerij, tenzij anders overeengekomen;
 • Alle aanbiedingen zijn geheel vrijblijvend en zolang de voorraad strekt, alle tussentijdse prijswijzigingen ten opzichte van de catalogus voorbehouden;
 • Prijzen zijn excl. 9 % btw;
 • Schriftelijke reclames binnen 2 dagen na ontvangst van de goederen;
 • Betaling binnen de op de factuur gestelde betalingstermijn;
 • Onze aansprakelijkheid van eventueel geleden schade is beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag;
 • Voor vervolgschade nemen wij geen enkele verantwoordelijkheid;
 • Bij niet betalen geven wij de vordering uit handen;
 • Onze bomen blijven ons eigendom totdat de betaling plaats gevonden heeft;
 • Alle informatie is onder voorbehoud van typefouten, vergissingen.